Apie mus

Naujienos

„Gazelė 2016“ pažymi, kad UAB „Akordas 1“ yra viena iš sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai besivystančių Lietuvoje.

www.vz.lt/apiegazele
www.vz.lt/apiegazele


UAB „AKORDAS-1“ ĮGYVENDINO ES LĖŠOMIS FINANSUOJAMĄ EKSPORTO PLĖTROS SKATINIMO PROJEKTĄ PAGAL PRIEMONĘ „NAUJOS GALIMYBĖS“


Įmonė įgyvendino projektą „UAB „AKORDAS-1“ paslaugų eksporto skatinimas““ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-291), kuris buvo bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas" priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“. Projekto įgyvendinimo metu buvo atliktas 4 tikslinių užsienio rinkų tyrimas, parengtos 4 užsienio rinkų plėtros strategijos, pagaminta rinkodaros medžiaga, įmonė pristatyta parodose užsienyje. Projekto įgyvendinimas prisidės prie įmonės paslaugų plėtros užsienio rinkose, įmonės žinomumo bei konkurencingumo didėjimo.