Kokybė ir aplinkosauga

 

Kokybės, aplinkos apsaugos bei saugos ir sveikatos užtikrinimo politika

 

UAB „AKORDAS-1“– plataus profilio statybinė organizacija, galinti patenkini reikliausių verslo klientų ir vartotojų poreikius. Firmos vardas rinkoje asocijuojasi su kokybišku, greitu, saugiu ir patikimu bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų atlikimu, ypatingai susisiekimo komunikacijų tiesimo/remonto ir teritorijų tvarkymo srityse.

Mes siekiame:
- išlaikyti ilgalaikius, pasitikėjimu grįstus, ryšius su klientais ir partneriais,
- iš savo konkurentų išsiskirti efektyviu ir rezultatyviu darbu, lanksčiu reagavimu į besikeičiančias rinkos sąlygas, požiūriu į klientą, vartotojus ir aplinką,
- būti patrauklūs darbuotojams, rūpintis jų gerove, skatinti iniciatyvą ir profesinį tobulėjimą,
- mažinti vykdomos veiklos poveikį aplinkai bei darbuotojų ir kitų, su vykdoma veikla susijusių, suinteresuotų šalių saugai ir sveikatai, įgyvendinant pažangius saugos ir sveikatos užtikrinimo bei aplinkos apsaugos veiksmus.

Mes esame atviri visuomenei. Mūsų politika bei pasiekimai kokybės, aplinkos bei darbuotjų saugos ir sveikatos apsaugos srityse yra prieinami visoms suinteresuotoms šalims.